HSB + Verket = <3

”Helgeland Sparebank har vært Verkets samarbeidspartner de tre siste årene, og det er med stolthet og glede at vi nå har inngått en ny 3-årsavtale med festivalen”, sier Øyvind Karlsen, direktør for forretningsutvikling i Helgeland Sparebank.

Når festivalen arrangeres for sjuende gang i august, vil vi for første gang se artister opptre på ”HSB-scenen”.

Verksmester, Maiken Johansen, ser frem til å fortsette samarbeidet med Helgeland Sparebank.

“Som ny verksmester er jeg opptatt av å videreføre god dialog og godt samarbeid med alle støttespillerne som gjør Verket-suksessen mulig. Jeg har jobbet med Helgeland sparebank også i min tid ved Nordland Teater og vet de er ryddige og lydhøre, de stiller realistiske krav og har gode innspill. Vi skal gjøre vårt for å innfri bankens forventninger til oss. Sammen skal vi befeste musikkfestivalen som den største på Helgeland og utvikle den til å bli enda bedre enn den allerede er,” sier en fornøyd Maiken Johansen. 

”Samarbeidsavtalen skal bidra til å videreutvikle festivalens familiesatsing Underverket, bygge opp lokal arrangørkompetanse og styrke Helgeland som vertskap for store festivaler”, fortsetter Øyvind Karlsen.  

Les mer om Helgeland Sparebank her.

Siri Hveem