Verket og Helgeland Kraft samarbeider om bedre miljø

FullSizeRender.jpg

Noen av målene til Helgeland Kraft og Verket i ny samarbeidsperiode er bruk av fornybar energi og redusert bruk av plast.  

Verket jobber i disse dager med å bli Miljøfyrtårn-bedrift. Når festivalen nå viderefører partnerskapet med Helgeland Kraft ønsker begge å se på hvordan samarbeidet også kan bidra til en mer bærekraftig modell for miljøet.

Verket velger fornybar energi i 2019

Helgeland Kraft er opptatt av bærekraft og fornybar energi og synes det er spennende at Verket ønsker å redusere sitt klimaavtrykk ved å bli Miljøfyrtårn.

- Da er det gledelig at festivalledelsen i den prosessen har bestemt seg for å velge 100 prosent fornybar energi fra Helgeland Kraft. De kjøper en garanti for at energien de bruker til å lyse opp festivalen i 2019 skal være produsert på en bærekraftig og fornybar måte, blant annet ved vårt prisvinnende kraftverk i Øvre Forsland, forteller Lars Andreas Østvik.

Festivalsjef Maiken Johansen setter pris på samarbeidspartnere som kan dra Verket i en mer miljøvennlig retning.

- Vi er en stor festival på Helgeland, men ressursmessig er vi forholdsvis liten i nasjonal og internasjonal målestokk. Da er det positivt at vi har et nettverk av gode partnere som gjør at vi kan utvikle oss raskere på en rekke felt enn vi normalt ville vært i stand til. Videreføring av samarbeidet med Helgeland Kraft gjør at vi kan gå for en mer bærekraftig modell miljømessig, sier Johansen.

Partene skal sammen også undersøke hvordan bruken av plast kan reduseres på området.

- Verket har i dag en bra gjenvinningsgrad på avfall. Men bestanddelen plast i avfallet som går til gjenvinning kan reduseres og vi skal se hvordan dette kan være overkommelig praktisk og økonomisk. Verksmessa er en god arena for oss å teste ut ting i mindre skala. I fjor serverte vi mat på fat gjenvunnet av nedfalne palmeblad og gjestene spiste med trebestikk, et godt initiativ fra Stenneset mat & vin som videreføres neste år. Nå skal vi se om vi i første omgang kan få til ei Verksmessa uten plastglass og om tiltaket senere kan gjelde for hele området.

 

Samarbeid betyr forbedringer

Helgeland Kraft er en av samarbeidspartnerne som har vært med Verket helt siden starten. Østvik synes det har vært fantastisk å se hvordan festivalen har utviklet seg og hvordan publikum har trykket festivalen til sitt hjerte.

- Verket er uten tvil en viktig festival for regionen som har bygget stolthet og identitet for de som bor her, sier Lars Andreas Østvik.

- Helgeland Kraft kjenner oss godt og vet derfor om muligheter og utfordringer vi jobber med. Det er bra, for kunnskap gjør det enklere å få gehør for ideer og momenter som skal til for videre utvikling. Verket er en friskas av en tiåring, men vi må hele tiden se på forbedringer som gjør oss til et fortsatt opplagt og godt valg for publikum de neste ti årene. Gode verdivalg blir stadig viktigere, både for oss, publikum og våre partnere, mener Johansen.

Helgeland Kraft har vært på festivalområdet med gratis ladestasjon og aktiviteter i mange år. Disse tilbudene vil med ny avtale også være på Verket neste år samtidig som de nye målene skal nås i avtaleperioden.

- Verket er en aktør som ønsker at samarbeidspartnere skal være med å utvikle festivalen og skape aktivitet, noe som har gjort at vi også utvikler oss. Nå kan vi sammen gjøre festivalen mer miljøvennlig, sier Lars Andreas Østvik.  

Hans Petter Haaland