Mo Industripark og Verket signerer ny treårs-avtale

- Verket er for tilreisende et godt eksempel på at Mo i Rana ikke bare er industrihovedstaden i nord, men også en by med kulturelle arenaer og aktiviteter. Det vil Mo Industripark være med å utvikle videre.

Slik svarer Jan Gabor på spørsmålet om hvorfor Mo Industripark AS blir samarbeidspartner med Verket i tre år, fra 2019 til 2021.

- Verket er etablert som et årlig høydepunkt. Med beliggenhet tett opptil Mo Industripark, og kobling opp mot industrien i Rana, er det naturlig for oss å være en del av dette arrangementet, tilføyer markedssjefen.

Det er festivalsjef for Verket, Maiken Johansen, selvsagt godt fornøyd med.

- Mo Industripark AS er en viktig aktør i Nordland som hele tiden tenker utvikling og posisjonering. Det er en interessant, kunnskapsrik og sterkt ønsket samarbeidspartner og i lag kan vi se på hvordan koblingen kultur - industri kan utnyttes på positivt vis. Vi har noen ideer på blokka allerede som vi håper å få realisert i samarbeidsperioden. At MIP gir oss tillit, ser verdien av Verket og tror på det vi gjør, det betyr mye. Forhåpentligvis styrker det vår posisjon, det igjen kan åpne nye dører og gi oss nye muligheter de neste årene. Gode samarbeidspartnere har vært avgjørende for utviklingen til Verket i alle år, understreker Johansen.

 

Jan Gabor mener Verket har verdi utover å være en festivalarena.

- Festivalen vil løfte by og region, skape engasjement og underholdning for barn, ungdom og voksne. Det er en kulturell opplevelse i tillegg til at Verket gir Mo i Rana et godt omdømme. Dette er i tråd med hva vi i Mo Industripark AS ser på som nødvendig skal vi være en attraktiv by i fremtiden. Sammen med Verket ønsker vi å utvikle dette til å bli en nasjonal konsertarena som tiltrekker seg folk fra hele landet, og gjerne utlandet.

Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark

Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark

Hans Petter Haaland