VERKET OG HSB MED ARTISTFOND

Verket og Helgeland Sparebank vil stimulere til utvikling av musikktalenter og den kreative næringen på Helgeland. Nå opprettes fondet StøtteVerket. Du kan søke hele året, men for å komme med på tildeling for 2019 må du søke innen 22. juni.

Helgeland Sparebank og Verket skal via StøtteVerket gi ut et større beløp til en eller flere artister hvert år. Nye og etablerte band fra hele Helgelandsregionen kan søke. De må spille musikk i genrene Verket opererer i. Band og artister utenfor regionen kan også søke, men da må pengene legges igjen på Helgeland og prosjektet må kunne relateres direkte til regionen. Forutsetningen er at lokale krefter står for utførelsen av oppdraget. Artister og band kan for eksempel søke om penger til videoinnspilling, foto og promoteringstjenester, kompetansehevende tiltak, penger som gjør det mulig å gi ut musikk og turnévirksomhet. De to første som fikk penger fra fondet fikk også opptre foran et stort publikum på Underverket. 

- Verket har hatt mange gode artister på scena fra Helgeland, men rekrutteringen er ikke bra nok. Dette ønsker vi sammen med banken å gjøre noe med. Fra tida jeg selv spilte i band vet jeg hvor mye noen tusenlapper betyr for å komme seg videre, sier daglig leder og booking-ansvarlig i Verket gjennom ni år, Hans Petter Haaland. 

-  Kanskje det finnes musikere på Helgeland vi burde være oppmerksomme på. Dette kan gjøre at vi får kartlagt kultur-terrenget bedre. Det er ingenting vi ønsker mer enn at band fra Helgeland kan toppe Verket-plakater i årene som kommer, sier festivalsjef Maiken Johansen. 

Inspirasjon og starthjelp

Verket har hatt ideen om et fond i flere år, og vært i dialog med banken om fondet og mulige modeller siden 2015.

- Kulturbanken vil stimulere til at unge talenter fra Helgeland får mulighet til å satse i en utfordrende bransje. Helgeland Sparebanks engasjement er tosidig: På den ene siden vil vi motivere de som er i startgropa. På den andre siden vil vi verdsette musikerne for at de gir oss som bor her, gode opplevelser, forteller markedssjef Majken Hauknes i Helgeland Sparebank. 

Stort nettverk og mye kunnskap

Hans Petter Haaland er også daglig leder i HES. Han har god kjennskap til musikk- og festivalbransjen og et omfattende nettverk som kan dras veksler på 

- HES har over 10 års erfaring i musikkbransjen i Norge. I tillegg til å drive Verket og Rød snø, jobber vi med andre festivaler og ikke minst flere av landets største og mest spennende artister. Dette vil være en fordel i arbeidet med StøtteVerket tror Hans Petter Haaland.

Søknadsfristen er utløpt. Vinner vil bli annonsert om kort tid.

_DSC3637.jpg